HABER

HABER & ETKİNLİK ANA SAYFA

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI 39 YAŞINDA

TARİH: 01  FEBRUARY  2017,  ÇARŞAMBA

Türkiye Çevre Vakfı, 1 Şubat 2017’de, kuruluşunun 39. Yıldönümünü idrâk etti. Geride kalan otuzsekiz yılın objektif değerlendirmesi, Vakfın; çok değişik hizmetleri ortaya koyabildiğini, değişik alanlarda öncü rol üstlenebildiğini göstermektedir. Bundan 39 yıl önce, çevrenin hemen hemen bilinmediği, yeterince tartışılmadığı, konuyla ilgili yayınların bulunmadığı hatırlanırsa, bugün gelinen noktanın anlaşılması çok daha kolay olur.

Kurulduğu günleri takip eden ilk yıllarda, daha ziyade kamuoyunu aydınlatma ve yönlendirme gayretlerini gösteren Vakıf, sonraları geniş kitlelerin üzerine eğilemediği teknik konuları işlemeye ağırlık vermiştir. 1980’li yılların hemen başlarında yayınladığımız ve son olarak 8. baskısını yaptığımız Türkiye’nin çevre sorunları envanteri, Anayasa’ya çevre ile ilgili bir madde girmesi teklifimizin kabulü, hazırladığımız kanun taslağının benimsenerek Çevre Kanunu’nun kabulü, TÇV’nin toplumdaki gelişmeleri ve ihtiyaçları belirlemedeki gerçekçiliğinin de önemli bir işaretidir.

Çevre hukuku, çevre politikası, çevre-ekonomi ilişkileri, sürdürülebilir kalkınma, ekoloji, tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, biyolojik zenginlikler, sulak alanlar, hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme, tıbbî bitkiler gibi birbirinden farklı alanlarda ortaya koyduğu eserlerle Türkiye Çevre Vakfı, çevre kavramının en geniş ve en gerekli haliyle her disiplinde ve her ilgi alanında yerleşmesi için çalışan bir gönüllü kuruluştur.

Ayrıca, TÇV’nin bugüne kadar yayınladığı ve çevrenin hemen her yönünü kapsayan 191 kitap, Türkiye’deki çevre literatürünün temelini teşkil etmektedir. Geride kalan 39 yılda düzenlenen ve birbirinden çok farklı konuların ele alındığı konferanslar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları; çevrenin, bütünlük anlayışına uygun bir şekilde tartışılmasına imkân vermiş, belki de binlerce kişinin değişik fikir ve düşünceleri, yayınlanan kitaplarla kalıcı bir şekilde topluma kazandırılmıştır. Bütün hizmetlerini, sağladığı proje destekleri ve şartlı bağışlarla yürüten Türkiye Çevre Vakfı; çevreyi şu veya bu şekildeki uç anlayışlara bağlamadan, objektif, dengeli ve istikrarlı bir gönüllü kuruluş çizgisini devam ettirmeye kararlıdır.

ARŞİV